เกี่ยวกับเรา

ไอลิน แสงแรกแห่งวัน เกิดจากคำว่า Aileen (พระอาทิตย์) + begin (การเริ่มต้น) ไอลิน จึงหมายถึง
ชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ทุกวัน แม้ว่าจะทำงานเหน็ดเหนื่อยมามากแค่ไหน เจอปัญหามากมาย The show must go on.

 

ชื่อไอลิน (Ailin) หมายถึง พระอาทิตย์กำลังขึ้น แสงแรกแห่งวันย่อมมีความหมายที่ทรงพลังที่สุด
มากจากคำว่า Aileen (พระอาทิตย์) และ Begin (การเริ่มต้น) 


โลโก้ของไอลิน Ailin ตัว I เปรียบเหมือนแสงเทียนที่ส่องสว่าง ตัว l ที่เป็นตัวอินฟินิตี้ (8) แสดงถึงความ
มั่งคั่ง ตัว n คือ แม่เหล็ก และเส้นโค้งบริเวณฐาน แสดงถึง น้ำ ลม ที่เหมือนเป็นพลังแบบหยินหยาง พอปิด
ด้วยตัว n ส่งพลังดีให้ผู้อยู่อาศัยได้รับทรัพย์ เงินเข้าาแล้วมีเก็บ มีกิน มีใช้ มั่งคั่ง 
ด้วยแนวคิดนี้ จึงแสดงถึงตัวบ้านจะอยู่ในลักษณะห่วงใยในความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย จะดูเรื่องฮวงจุ้ย ความเหมาะสมในการอยู่
อาศัย เชื่อมกับการจัดวางเลย์เอาท์ (Layout) แปลน การจัดวางทั้งหมดให้อยู่ในทิศทำงเหนือ-ใต้ ทิศใต้จะเป็นทิศที่
ดีที่สุด และทิศเหนือจะรองลงมา