ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท สมสมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

          บริษัท สมสมัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 07 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เริ่มพัฒนาพื้นที่ดินให้กลายเป็นที่อยู่อาศัย

จนเริ่มพัฒนาโครงการไอลิน (Ailin) ในปี จำนวน 48 หลัง 

         คำว่า สมสมัย มาจาก Modern Desire หมายถึง ความต้องการความทันสมัย หมายรวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการเห็นชีวิตของคนเราดีขึ้น 

สมกับทุกยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

        คำว่า ไอลิน เกิดจาก คำว่า Aileen (พระอาทิตย์)และ Begin (การเริ่มต้น) จึงหมายถึง พระอาทิตย์ที่กำลังขึ้น ในทุกวัน เปรียบเหมือนชีวิตคนเราที่เริ่มต้นทำอะไรต่างๆได้ทุกวัน 

แม้ว่าจะมีปัญหามากมายแค่ไหน ชีวิตต้องไปต่อและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ไอลินจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ ส่งพลังบวกให้ผู้อยู่อาศัย ทีมทำงานทุกคนทุกฝ่าย สามารถก้าวต่อไปอย่างมีความสุข

และไปสู่ความสำเร็จ  อยู่แล้วดี มีความมั่งคั่ง ดีๆ เฮงๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง